Hội thảo và sự kiện du học tại hikarinetwor, cơ hội gặp gỡ trực tiếp giám đốc tuyển sinh các trường ngay tại Việt Nam và nhận học bổng trực tiếp

12