Liên hệ

Tuyển dụng cho T/T Nhật Bản:
093 791 10 89 (Mr. Khoa)
info@hikarinetworks.com
CNTT: 0907 168 988 (Mr. Vũ)
 247 Bis Huỳnh Văn Bánh, phường 12 Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam